Thursday, December 08, 2016

Penangguhan urusniaga ASB/ASN 2016

Penangguhan urusniaga ASB/ASN 2016Tempoh penangguhan : 22 Disember 2016 - 2 Januari 2017
Urusniaga dibuka : 3 Januari 2017

Selamat mengira keuntungan!! hahahaha

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...